top of page

Cookies

Našim cieľom je vám maximálne uľahčiť nastavenie našich cookies. Budeme avšak rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Môže sa však stať, že nastavenia niektorých cookies bude fungovať iba po-tom, čo bude vaše nové nastavenie prijaté zo strany Deepworks.sk.Cookies, ktoré sa na webových stránkach www.deepworks.sk používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači.

Ako náhle budete mať predvoľby cookies podľa svojho priania nastavené, bude sa načítavanie alebo zápis z našej strany obmedzovať iba na tie cook-ies, ktoré patria do nastavenej kategórie. Avšak na počítači stále ešte zostanúvšetky cookies, ktoré sa tam uložili na základe predchádzajúceho nastavenia.K ich odstráneniu môžete použiť prehliadač.

Mali by ste vedieť, že existuje jeden súbor cookie, vďaka ktorému si pamätáme, aké predvoľby ste si pri cookies nastavili. Z toho vyplýva, že:Pokiaľ si všetky cookies z počítača odstránite, budete si musieť predvoľby znovu u nás aktualizovať.

V prípade, že budete pracovať na inom počítači, s iným profilom alebo s iným prehliadačom, budeme od vás opäť predvoľby vyžadovať.Cookies, ktoré na stránkach www.deepworks.sk používame, sa delia na kategórie stanovené smernicou Medzinárodnej obchodnej komory.

Sú to:

 • Nevyhnutne nutné

 • Prevádzkové

 • Funkčné

 • Reklamné

Čo sú „nevyhnutné“ cookies?

To sú cookies, ktoré vám umožňujú pohyb na webových stránkach a používanie základných funkcií ako sú zabezpečené oblasti, nákupné košíky a on-line platby. Tieto cookies o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali. S ich pomocou si napríklad pamätáme údaje, ktoré ste zadali na objednávky, keď v rámci jednej návštevy našich webových stránok prechádzate rôznymi obrazovkami si pamätáme tovary a služby, ktoré ste si objednali, keď sa dostanete na obrazovku platby. „Nevyhnutné“ cookies NEBUDEME používať: Na zber údajov, aby sme vám na ich základe propagovali svoje výrobky alebo služby.

Upozornenie: Ak budete chcieť naše webové stránky používať, váš súhlas s touto kategóriou cookies sa automaticky predpokladá. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod našich stránok ani ochranu vašich osobných dát.

“Nevyhnutné” cookies:

Prevádzkové

„Prevádzkové“ cookies zhromažďujú informácie o tom, ako naše webové stránky používate, napr. ktoré stránky navštevujete, a či ste narazili na nejaké chyby, napríklad vo formulároch. Tieto cookies nezhromažďujú žiadne infor-mácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť vašu totožnosť – všetky zhromaž-dené údaje sú anonymné a slúžia nám iba k tomu, aby sme mohli prevádzku našich webových stránok optimalizovať a vedeli, čo našich používateľov zau-jíma a týmto spôsobom zistiť, ako bola naša reklama efektívna.

S ich pomocou:

 • Získavame štatistické údaje o tom, ako sa naše webové stránky používajú

 • Zisťujeme efektivitu našej reklamy (Pozor! Tieto informácie NEPOUŽÍVÁME k tomu, aby sme vám posielali našu reklamu v prípade,že navštívite iné stránky)

 • Môžeme zachytiť prípadné chyby a ich odstránením stránky skvalitňovať

„Prevádzkové“ cookies NEBUDEME používať:

 • Na zber informácii, kde na ich základe by vám bola posielaná reklama produktov alebo služieb z iných webových stránok

 • Na zapamätanie vašich predvolieb alebo používateľského mena aj po skončení vašej súčasnej návštevy

 • K tomu, aby vám z iných webových stránok bola posielaná reklama

 • V niektorých prípadoch nám správu niektorých týchto cookies zaisťujú iné firmy. Tieto firmy však majú zakázané cookies používať za iným účelom ako je uvedené vyššie.

Upozornenie: To, že používate naše webové stránky znamená, že s používaním „pre-vádzkových“ cookies súhlasíte.Pri používaní našich webových stránok sa váš súhlas s touto kategóriou cookies automaticky predpokladá. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

“Prevádzkové” cookies:

Funkčné

„Funkčné“ cookies slúžia k poskytovaniu služieb alebo zapamätanie nas-tavení s cieľom zaistenia maximálneho komfortu pri vašej návšteve.

S ich pomocou:

 • si pamätáme, aké nastavenie ste si zvolili, napríklad grafický vzhľad, veľkosť textu, predvoľby a farby

 • si pamätáme, či sme sa vás už pýtali, či chcete vyplniť napríklad anketu (a nemusíme vás touto otázkou obťažovať druhýkrát)

 • zistíte, či ste k našim webovým stránkam prihlásený

„Funkčné“ cookies nebudeme používať:

 • na posielanie reklamy z iných webových stránok

 • V niektorých prípadoch nám správu niektorých týchto cookies zaisťujú iné firmy. Tieto firmy však majú zakázané cookies používať za iným účelom ako je uvedené vyššie.

Či sa tieto cookies budú používať alebo nie, záleží výhradne na vašom nastavení. Ich vypnutím by ste však mohli prísť o niektoré služby a podporu, ktorúby sme vám mohli v opačnom prípade poskytovať. Nie je rovnako vylúčené, že po vypnutí týchto cookies si nebudeme pamätať, že ste konkrétne nastavenie už odmietli.

Reklamné

„Reklamné“ cookies sú napojené na služby poskytované inými firmami, napríklad ikony „Páči sa mi to“ a „Zdielať“. Tieto služby poskytuje iná firma v náväznosti na to, že ste navštívili naše webové stránky.

S ich pomocou:

 • vás môžeme prepojiť na sociálne siete, ako je Facebook, a na základe údajov o vašej návšteve potom budete dostávať reklamu z iných webových stránok

 • môžeme poskytovať údaje o vašej návšteve reklamným agentúram, ktoré vám potom budú zasielať reklamy, ktoré by vás mohli zaujímať

 • Či sa tieto cookies budú používať, záleží iba na vás. Ich vypnutie však pre nás bude signálom k tomu, aby sme vám prestali ponúkať niektoré naše služby. Pretože správu všetkých týchto cookies zaisťujú iné firmy, máte možnosť – ak budete chcieť ich zakázať – použiť nástroje, ktoré súk tomuto účelu k dispozícii na webových stránkach týchto firiem.

„Reklamné“ cookies iných firiem

youtube.com

google.com

Ďalšie informácie

Informácie o cookies

Užitočné informácie o cookies môžete nájsť na: http://www.allaboutcookies.org

Internet Advertising Bureau

Internetový reklamný priemysel vydal príručku o behaviorálnej reklame a on-line ochrane osobných údajov, ktorú môžete nájsť na: http://www.youronlinechoices.eu

Medzinárodná obchodná komora Veľkej Británie

Informácie o smernici o cookies Medzinárodnej obchodnej komory Veľkej Británie môžete nájsť na webových stránkach Medzinárodnej obchodnej komory: http://www.international-chamber.co.uk/our-expertise/digitaleconomy

bottom of page